Badania psychologiczne - Psychotesty Gdańsk

Pracownia Psychologiczna w Gdańsku +Centrum Medycyny Pracy

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom wykonujemy badania diagnostyczne z zakresu psychologii. Posiadamy uprawnienia nr 069-GPP do badania kierowców zawodowych, instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców po punktach, po alkoholu (psychotest dla kierowców). Sprawnie i kompleksowo obsługujemy firmy z zakresu badań w Medycynie Pracy. Czyli badamy operatorów różnorodnego sprzętu, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, osoby wykonujące prace na wysokości powyżej 3m., kierowców pojazdów służbowych do 3,5t. W pracowni można również wykonać badania dla sędziów, prokuratorów, kuratorów. Badamy także osoby które chcą posiadać broń czy pracują w firmie przy broni i amunicji. Badania psychologiczne przeprowadzamy ze szczególną wrażliwością oraz z uwzględnieniem potrzeb klienta. Dzięki wiedzy z zakresu psychologii klinicznej jak również dzięki wystandaryzowanym metodom mamy pewność, że wykonywane przez nas badania są wiarygodne i rzetelne. PSYCHOTESTY pozwalają ocenić sprawność psychomotoryczną, koordynację psychoruchową, czas reakcji, funkcje poznawcze jak podzielność, przerzutność uwagi, pamięć, poziom myślenia logicznego, temperament i osobowość.

Dodatkowo gratis badamy kondycję wzroku w zakresie widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie i widzenia obuocznego.

Serdecznie zapraszam
Barbara Pek