Pakiet diagnoza psychologiczna

  • Badanie psychologiczne dla potrzeb ZUS, renta socjalna, diagnoza zawiera badanie ilorazu inteligencji
  • Badanie na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, diagnoza zawiera badanie ilorazu inteligencji
  • Diagnoza psychologiczna – ocena predyspozycji zawodowych i osobowościowych
  • Badanie intelektu
  • Badanie testami neuropsychologicznymi- funkcje poznawcze jak uwaga, pamięć, funkcje wykonawcze, percepcja
  • Ocena stopnia demencji
  • Badanie osobowości i temperamentu


Rodzaj badania

Cena

ZUS, renta socjalna (badanie ilorazu inteligencji)

200 zł

Badanie na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (badanie ilorazu inteligencji)

200 zł

Diagnoza psychologiczna – ocena predyspozycji zawodowych i osobowościowych

100zł

Badanie testami neuropsychologicznymi

300 zł

Badanie osobowości i temperamentu

150 zł