Pakiet dla Medycyny Pracy - Psychotesty + badania lekarskie

  • kierowcy – prowadzenie pojazdów różnych kategorii w ramach obowiązku służbowego
  • osoby pracujące na wysokości powyżej 3m
  • operatorzy maszyn drogowo-budowlanych, inżynieryjnych i wózków jezdniowych
  • osoby pracujące na stanowisku wymagającym szczególnej sprawności psychofizycznej

Rodzaj badania

Psychotesty + badania lekarskie

Same psychotesty

Kierowca pojazd służbowy

170zł/ 2,5h

90 zł/ 1,5h

Wysokość powyżej 3m

250zł/ 2,5h

70 zł/ 1h

Operator

160zł/2h

70zł/1h

Stanowisko wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

140zł/2h

70zł/1h

Badanie widzenia stereoskopowego

-

50zł/ 20 minut

Badanie funkcji widzenia po zmierzchu i wrażliwości na olśnienie

-

50zł / 20 minut

Odpis orzeczenia/ duplikat

-

30 zł


Badanie funkcji wzroku gratis jeżeli wchodzi w skład całościowej psychotechniki.