Przydatne informacje

Jak przygotować się do badania dla kierowców oraz w medycynie pracy

Na badania zabierz:

  • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość
  • prawo jazdy (jeżeli jesteś kierowcą zawodowym)
  • okulary lub soczewki (używane do prowadzenia pojazdu i czytania)
  • skierowanie jeżeli zostało wystawione
  • dane do fakturyW dniu badania należy być wypoczętym.
Nie powinno się spożywać alkoholu lub zażywać innych substancji psychoaktywnych na 48 godziny przed badaniem.

O badaniu:

Badanie psychotechniczne (psychotesty) składa się z trzech etapów, pierwsza część ma na celu ocenę funkcji poznawczych takich jak uwaga spostrzegawczość i myślenie logiczne oraz cech temperamentalno osobowościowych, które diagnozowane są za pomocą wypełnionych przez osobę badaną kwestionariuszy. Po części teoretycznej badany przystępuje do części praktycznej, na którą składa się ocena sprawności psychomotorycznej, za pomocą specjalistycznej atestowanej aparatury. Psychotesty kończy wywiad psychologiczny który przeprowadza uprawniony psycholog. Badany otrzymuje wiedzę na temat swoich zdolności i predyspozycji, zaraz po przeprowadzonym badaniu (psychotesty) tego samego dnia klient uzyskuje orzeczenie psychologiczne i lekarskie.

Badania(psychotesty) w naszej pracowni przeprowadzane są w miłej i bezstresowej atmosferze przez profesjonalny i sympatyczny personel, który w klarowny sposób tłumaczy i demonstruje działanie aparatury. Przed przystąpieniem do zadania właściwego zawsze wykonujemy test próbny w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.


Jak przygotować się do diagnozy psychologicznej

Czas trwania badania oraz ilość konsultacji psychologicznych zależy od celu badania oraz tempa pracy badanego, więc diagnoza psychologiczna może trwać od 1 do 3 wizyt po 90 minut.


  • Na badanie należy zabrać dowód osobisty (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
  • Ważne aby przynieść wszelką dysponowaną dokumentację medyczną (wcześniejsze opinie i orzeczenia np. o stopniu niepełnosprawności, przyznaniu renty)
  • Przyjść wypoczętym, w ciągu ostatnich dwóch dni nie należy przyjmować alkoholu ani żadnych innych środków psychoaktywnych które mogłyby wpłynąć na wyniki badania. Jeżeli są przyjmowane jakieś leki lub istnieją inne ograniczenia lub wydarzenia z ostatniego czasu, które mogą wpłynąć na aktualny stan psychiczny badanego należy poinformować o tym badającego.
  • Okulary lub soczewki jeśli klient używa ich na co dzień
  • Skierowanie jeżeli zostało wystawione

Diagnoza psychologiczna składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to ustalenie celu badania, pogłębiony wywiad kliniczny oraz dobór metod badawczych. Kolejny etap to przeprowadzenie poszczególnych badań. Trzeci ostatni etap to omówienie wyników z badań oraz przekazanie sporządzonej opinii. Badania psychologiczne przeprowadzamy ze szczególną wrażliwością oraz z uwzględnieniem potrzeb klienta. Dzięki wiedzy z zakresu psychologii klinicznej jak również dzięki wystandaryzowanym metodom mamy pewność, że wykonywane przez nas badania są wiarygodne i rzetelne.


Zobacz jak przebiega badanie w naszej pracowni: