ROZMYŚLnik

Czy warto wykonać badanie psychotechniczne?

Na co dzień w pracy zajmuję się badaniem umiejętności i możliwość psychoruchowych kierowców.
Zagadnieniem tym interesowali się badacze z Wielkiej Brytania, Francji Niemiec już w latach 50- tych, 60-tych ubiegłego wieku. Badania umiejętności i predyspozycji kierowców potocznie zwane psychotestami, przysparzają kierowcom dużo stresu, a to za sprawą połączenia dwóch magicznych słów. „Psycho” większości ludzi kojarzy się z „ psycholem” czyli mówiąc potocznie z osobą, która postradała zmysły. Zaś wyraz „testy” najczęściej kojarzymy z oceną, czy jestem dość dobry. I tak te dwa słowa połączone razem nasz mózg kojarzy z nieprzyjemnymi doświadczeniami i może reagować adekwatnie do sytuacji zagrożenia. A tymczasem, to co nasz mózg odbiera jako zagrożenie to nic innego, jak wyobrażenia, utarte schematy myślowe albo informacje zniekształcone przez pryzmat innych ludzi.

Analizując proces prowadzenia pojazdu warto zwrócić uwag, że jest to czynność angażująca sprawność motoryczną oraz psychiczną. Do podstawowych umiejętności psychicznych odpowiedzialnych za właściwą ocenę sytuacji drogowej należą spostrzeganie i przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji, proces uwagi oraz przewidywanie zdarzeń. Są to funkcje, dzięki którym człowiek realizuje również swoje zwykłe codzienne potrzeby, najczęściej nieuświadamiając sobie, że za codziennymi obowiązkami stoi machina rożnych procesów biochemicznych w naszym mózgu. Badania psychotechniczne pozwalają na ocenę poziomu/stopnia poszczególnych zdolności. Na przykład na ile jesteś skoncentrowany na zadaniu, gdy się spieszysz, czy robisz błędy w pospiechu, albo czy poradzisz sobie z kilkoma poleceniami w tym samym czasie. Czy umiesz selekcjonować docierające do ciebie informacje, przewidywać pewne zdarzenia i na tej podstawie podejmować decyzje.
Badanie psychotechniczne daje informacje o możliwościach i ograniczeniach, które są bezcenne dla własnego rozwoju, pozwalają mieć wpływ na pewne sytuacje, których konsekwencje mogą być tragiczne. Dlatego przed wykonaniem badania psychotechnicznego warto skoncentrować myśli, na korzyściach, jakie można uzyskać a lęk przed oceną zastąpić ciekawością i poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych.